Om oss

Advokatfirmaet Alkan fokuserer på høy juridisk presisjon, kvalitet og effektivitet, uten å miste det menneskelige aspektet.
Selskapet spesialiserer seg i rettsområdene arbeidsrett, fast eiendomsrett og forbrukerrett.
Vi bistår privatpersoner og selskaper med rådgivning og tvisteløsning.
Selskapet påtar seg oppdrag over hele landet og er medlem av Den Norske Advokatforening.
Selskapets verdier, integritet, modighet og kvalitet, står sentralt i selskapets daglige virke.
Vi tilbyr gratis og uforpliktende førstegangskonsultasjon av DIN sak                kontakt her
Vi tilbyr gratis og uforpliktende førstegangskonsultasjon av sak

Rettsområder

null

Labor law

Permisjon, oppsigelse, avskjed mv.
Advokatfirmaet Alkan bistår med rådgivning og tvisteløsning i arbeidsrettslige saker.

null

Fast Eiendomsrett

Mangler ved bolig, heving av boligkjøp, arealavvik mv.
Saker mot selger og selgers eierskifteselskap kan være en krevende prosess. Slike saker krever i tillegg til
innsikt i avhendingsloven, også kunnskap om avtalerettslige regler og byggeteknisk kompetanse.
Advokatfirmaet Alkan har bred erfaring fra slike saker og har erfaring fra et eierskifteselskap.

null

Forbrukerrett

Klage på håndverkertjenester. Reklamasjon på kjøp av bil, båt eller campingvogn.

null

Rettshjelpsforsikring

Dersom du har en innbo- eller husforsikring, har du som regel krav på å få dekket utgifter til advokat under en
slik forsikringsavtale.

Har du tegnet boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøp av bolig, har du krav på å velge advokat fritt. I tilfelle
kan du ha krav på dekning fra både boligkjøperforsikringen og boligforsikringen jf. forsikringsavtaleloven.

Dersom du er medlem av fagforening/fagforbund, vil en som regel også ha krav på dekning under rettshjelpsforsikring.

Ta gjerne direkte kontakt med oss.

Øzkan Alkan

Advokat Alkan har solid kompetanse innenfor kontraktsrett. Han jobber daglig som seniorrådgiver i  kontraktavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter. Han har også bakgrunn fra flere kjente advokatfirmaer, samt Protector Forsikring hvor han opparbeidet seg betydelig kunnskap om de rettslige og byggtekniske utfordringene ved slike saker, samt forsikringsselskapenes sammensetning og metode. I tillegg til eierskiftesaker er firmaets satsingsområde arbeidsrett. Slike saker har advokat Alkan bred erfaring med og skrev sin masteroppgave innen dette rettsområdet.

97 50 36 34
alkan@advbratlien.no

PHOTO-2023-12-11-17-15-21

2010 Praktikant, Advokatfirmaet Selmer
2011 Master i rettsvitenskap
2012 Vernepliktig Akademisk Befal, Forsvarets Logistikkorganisasjon
2013 Skadebehandler, Protector Forsikring
2014 – 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Saeme
2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik
2016 – 2017 Advokat, Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma
2017 – 2019 Rådgiver, Forsvarsmateriell
2019- dd Seniorrådgiver, Forsvarsmateriell
2020- dd Advokat, Advokatfirmaet Alkan

2010
Praktikant, Advokatfirmaet Selmer
2011
Master i rettsvitenskap
2012
Vernepliktig Akademisk Befal, Forsvarets Logistikkorganisasjon
2013
Skadebehandler, Protector Forsikring
2014 – 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Saeme
2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Storrvik
2016 – 2017
Advokat, Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma
2017 – 2019
Rådgiver, Forsvarsmateriell
2019- dd
Seniorrådgiver, Forsvarsmateriell
2020- dd
Advokat, Advokatfirmaet Alkan

Priser

Advokatfirmaet Alkan følger advokatforeningens retningslinjer for salærfastsettelse.
Timeprisen vil varieren kr 1 400,- til kr 2 200,- eks. mva.
Sakens kompleksitet vil herunder være veiledende.
Minste timeenhet er 15 minutter eller 0,25 time. Timeprisen avtales i hver enkelt sak og vil følge av oppdragsbekreftelsen.

Kontakt oss

    Telefon

    Besøksadresse

    Advokatfirmaet Bratlien
    Pilestredet 15A, 0164 Oslo